Vrij bewegen is niet vanzelfsprekend. Dat we ons best doen om dat voor iedereen mogelijk te maken wel.

MARTIJN HESSELS

Nederlandse Industrie voor Orthopaedietechniek


Ons werkveld

Onze leden spelen een rol in de zorgketen, we kunnen het niet alleen. NIVO is samen met haar leden binnen deze keten de gesprekspartner voor Nederland. Of het nu gaat om de manier waarop innovatieve producten hun weg vinden naar de patiënten of om de positie van “onze” producten in de zorgketen, met NIVO heeft u één aanspreekpunt. .

Onze missie

NIVO is samen met haar leden binnen deze keten de gesprekspartner voor Nederland. Of het nu gaat om de manier waarop innovatieve producten hun weg vinden naar de patiënten of om de positie van “onze” producten in de zorgketen.  .

Lees meer

Speerpunten van NIVO Benelux

KENNIS

NIVO ondersteunt de markt met kennis. Zowel kennis op het gebied van onderzoek als kennis over de markt en regelgeving.

PRIJSDRUK EN VERGOEDING

NIVO gaat de discussie aan over de toename van prijsdruk en afwijzingen van vergoedingen en de gevolgen daarvan voor patiënten en maatschappelijke kosten.

GESPREKSPARTNER

NIVO is de gesprekspartner voor alle partners in de keten. Wij denken graag mee met beslissingen die impact hebben op de keten voor orthese- en prothesezorg. Zo voorkomen we dat problemen in een later stadium terugkomen bij onze leden.

INNOVATIE

NIVO stimuleert innovatieve technieken en behandelingen. Wij zijn van mening dat deze een betere plek moeten krijgen in ons zorgstelsel als ze adequaat zijn.Ook de industrie voor orthopaedietechniek maakt gebruik van de kenniseconomie. Door het toepassen van kennis is innovatie mogelijk.


Lees hierover meer in onze actuele artikelen of bekijk de interessante linksWe publiceren regelmatig artikelen over de laatste stand van zaken of relevante ontwikkelingen.


Ontdek meer